درباره ما

دوازدهم دی ماه سال ۱۳۹۳، پس از ۳۷ سال که از آغاز تحصیل در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۶ می گذشت، به همت والای چند تن از همکلاسی ها و پس از چند ماه ارتباط در دنیای مجازی، دوباره در تهران گرد هم آمدیم. در این روز استثنایی دیدارها تازه گشت و خاطره های فراوانی زنده شد. در پی این گردهمایی، دوستی های قدیم جانی تازه به خود گرفت و پیوندها به شکل های گوناگون، مجازی و حقیقی، ادامه یافت. از همان دیدار نخست اما، ایده ایجاد یک سازمان مردم نهاد و همکاری منسجم و هدفمند با همکلاسی ها که حالا هر کدام سال ها دانش و تجربه ارزشمند را به همراه داشتند در ذهن برخی از دوستان ترسیم شد.

پس از ماه ها گفتگو با همکلاسی های علاقه مند و تأمل در نظرات و پیشنهاد ها، و پس از پشت سرگذاشتن پیچ و خم های فراوان اداری، سرانجام سازمان مردم نهاد ما به نام کانون بهار امید و زندگی و با هدف فعالیت در زمینه مراقبت های تسکینی و حمایتی برای بیماران سخت درمان و مراقبین آنها، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ تأسیس گردید و در آبان ماه ۱۳۹۵ پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت نمود.

اساسنامه

پروانه فعالیت