تماس با ما

آدرس

كانون بهار اميد و زندگی
تهران
خيابان شهید بهشتی، خيابان پاكستان
كوچه ١٢، پلاک ٢٣، طبقه ۴
کد پستی ۱۵۳۱۷۵۶۱۱۶

شماره تماس

۸۸۷۶۸۴۴۲

ساعت ۹ تا ۱۶